BOOK YOUR TICKETS

Choose performance date and time

booking

Wires

Step 2: Select performance date and time

If there are any problems contact us on info@ticketline.com.mt. E-mails will be responded to within one business day. All prices stated are the full face value and are inclusive of VAT.

Description

Erġajna lura. F'dawn l-aħħar ġimgħat, it-tim tagħna kien impenjat biex iwasslilkom dan id-dramm ġdid… u b'xi mod irnexxielna! Grazzi tas-sapport kontinwu, għandna seba’ mitt sena sa ma naqsmu magħkom x'qed jiġri fid-dinja ta' WIRES!

Tliet żgħażagħ jitfgħu s-sigrieti tagħhom online, moħħhom mistrieħ li ħadd qatt ma' jista’ ssir jaf bihom. Sakemm ... kulħadd issir jafhom. F'dinja fejn il-ħin kollhu nistennew l-update li jmiss (dik il-biċċa informazzjoni ġdida magħżula għalina mill-algorithms) – aħna u l-mod ta’ kif inġibu ruħna, kemm huwa ffurmat minn din l-informazzjoni? U l-algorithms interni tagħna kemm jaffettwaw r-reazzjonijiet tagħna għall-informazzjoni ta’ madwarna? Il-perċezzjonijiet tagħna tad-dinja ta’ madwarna ... huma verament tagħna?

Din hija storja dwar żgħażagħ li jgħixu f'dinja mgħaġġla, ibbumbardjati b' informazzjoni bil-fors iridu jirreaġixxulha ... Minkejja hijiex verità jew le.


Din il-produzzjoni hija bil-Malti.


Bħala Studio 18, aħna nippruvaw inkunu aċċessibbli kemm jista’ jkun għal kull min ikun fl-udjenza. Tistgħu ssibu informazzjoni dwar aċċessibiltà marbuta mal-produzzjoni WIRES hawn taħt:

- Din il produzzjoni tittratta suġġetti ta’ natura sensittiva.
- Il-filmat se jinkludi sottotitoli bl-Ingliż.

______________________________________________

We're back. Our team is committed to bringing you this thought-provoking new piece, so we have found a way to do just that. Thank you for the continued support, we can't wait for you to see what WIRES is all about!

Three young people share secrets online that they think no one will ever know about. Until, that is … everyone does. In a world where we are constantly waiting for the next update (that is, the next piece of data chosen for us by algorithms) - how does information shape the way we behave and how do our own internal algorithms shape the way we react to information around us? Are our perceptions of the world around us truly our own?

This is a story about young people living in a fast-paced world, bombarded by information that they are pressured to react to … whether it is true or not.

This production is in Maltese.

At Studio 18, we strive to be as accessible as possible to all our audience members. You may find more information about accessibility related to this production of WIRES below:

- This production deals with subjects of a sensitive nature. Viewers' discretion is advised.
- This video includes English subtitles.