BOOK YOUR TICKETS

Choose performance date and time

booking

Storjakanta: Il-Prova

Step 2: Select performance date and time

If there are any problems contact us on info@ticketline.com.mt. E-mails will be responded to within one business day. All prices stated are the full face value and are inclusive of VAT.

Description

X’qed jigri fi Storjakanta? Inholqot pika bejn it-tliet protagonisti (Corazon Mizzi, Trevor Zahra u Joseph Galea) li qed isibuha difficli hafna jahdmu flimkien. Wasal zmien ta’ prova. X’qed jigri minn wara l-kwinti?

Storjakanta digà stabbiliet ruhha bhala wahda mill-attivitajiet ewlenin fil-kalendarju ta’ dawk li ghandhom ghal qalbhom il-letteratura u l-muzika bil-Malti. Storjakanta taf il-bidu taghha bhala l-ghaqda artistika bejn ix-xoghlijiet letterarji ta’ Trevor Zahra, il-kanzunetti ta’ Corazon u l-artistrija teatrali ta’ Joseph Galea. Din is-sena, b’dizappunt jigi mhabbar li mhux se tittella’ Storjakanta 3 izda se naraw biss il-preparamenti ghaliha. L-istruttura tradizzjonali li ndrat mal-udjenzi ser titkisser hekk kif tinholoq pika bejn it-tliet protagonisti li qed isibuha difficli hafna jahdmu flimkien. Ghandek kurzità tkun taf x’inhu ghaddej minn wara l-kwinti?