BOOK YOUR TICKETS

Choose performance date and time

booking

Lejla Lejlun

Step 2: Select performance date and time

If there are any problems contact us on info@ticketline.com.mt. E-mails will be responded to within one business day. All prices stated are the full face value and are inclusive of VAT.

Description

Zeppi u Grezzju huma zewg karattri tipici ta’ pjazza Maltija. Se niltaqghu maghhom u ma’ ghadd ta’ muzicisti biex inqattghu gurnata f’rahalhom. Il-hsibijiet, id-djalogi u l-memorji ta’ Zeppi u Grezzju ser jizzewqu b’numru ta’ diski popolari Maltin b’mod li qatt ma nstemghu qabel.

F’din l-atmosfera babaw li organizza s-Sindku tar-rahal ser jinghaqdu xi kantanti!

Inghaqdu maghna biex interrqu fi vjagg muzikali mill-isbah ma’ dawn iz-zewg karattri simpatici.

Flimkien se nqattghu LEJLA LEJLUN!